صفحه اصلی | عمومی | جامعه قرآنی | فرهنگ قرآنی | هنر قرآنی | معارف | عکس |


لطفا چند لحظه صبر کنید .

  تاریخ:  20 آبان 1396
گوشه‌ای از ایثار به مهمانان حسین(ع)

کمیته بهداشت و درمان اربعین از نخستین روزهای ماه محرم در مرزهای غربی و مبادی ورودی به عتبات عالیات خدمت به زوار اباعبدالله(ع) پیشه روزانه خود کرده‌اند.به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، کمیته بهداشت و درمان اربعین از نخستین روزهای ماه محرم در مرزهای غربی و مبادی ورودی به عتبات عالیات خدمت به زوار اباعبدالله(ع) را چون خدمت به امام عملی کرده‌ است.
گوشه‌ای از خدمات کمیته بهداشت و درمان اربعین شامل نیروهای اورژانس بهداری سپاه و بسیج جامعه پزشکی را در داخل مرزهای جمهوری اسلامی ایران به تصویر کشیده شده است.


گوشه‌ای از ایثار به مهمانان حسین(ع)
گوشه‌ای از ایثار به مهمانان حسین(ع)
گوشه‌ای از ایثار به مهمانان حسین(ع)
گوشه‌ای از ایثار به مهمانان حسین(ع)
گوشه‌ای از ایثار به مهمانان حسین(ع)
گوشه‌ای از ایثار به مهمانان حسین(ع)
گوشه‌ای از ایثار به مهمانان حسین(ع)
گوشه‌ای از ایثار به مهمانان حسین(ع)http://iqna.ir/fa/news/3661577/%DA%AF%D9%88%D8%B4%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%B9