صفحه اصلی | عمومی | جامعه قرآنی | فرهنگ قرآنی | هنر قرآنی | معارف | عکس |


لطفا چند لحظه صبر کنید .

  تاریخ:  20 آبان 1396
در راه پدر / عکس

امیرحسین ارغوانی فرزند شهید مدافع حرم «تقی ارغوانی، عکاس و خبرنگار افتخاری ایکنا» امسال در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات اولین تجربه خود را در زمینه عکاس افتخاری کسب کرد و گفت: حسی خوبی از این طریق به‌­دست می­‌آورد و دوست دارد راه پدرش را ادامه دهد.