صفحه اصلی | عمومی | جامعه قرآنی | فرهنگ قرآنی | هنر قرآنی | معارف | عکس |


لطفا چند لحظه صبر کنید .

  تاریخ:  28 شهریور 1396
بازار لوازم التحریر خالی از فرهنگ و تولید ایرانی

اگر برای خرید لوازم التحریر به بازار تهران بروید٬ در تمامی دالان های این صنف شاید به کمتر از چهار فروشگاه برخورد کنید که تعداد محدودی از محصولات تولید ملی یا فرهنگ ایرانی اسلامی داشته باشند.