صفحه اصلی | عمومی | جامعه قرآنی | فرهنگ قرآنی | هنر قرآنی | معارف | عکس |


لطفا چند لحظه صبر کنید .

  تاریخ:  5 آذر 1396
علامه معرفت شعار قرآن‌محوری فقه را در حوزه سر داد

یک استاد دانشگاه گفت:علامه معرفت، محوریت فقه بر قرآن را شعار داد و تبیین کرد.به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) حکیم‌باشی از استادان دانشگاه دوم آذر در همایش بررسی آراء تفسیری علامه محمدهادی معرفت در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفت: دفاع علمی مقارن از ثقلین یکی از کارهای مهم علامه معرفت بوده که در کتاب شبهات و ردود بیان کرده است .
وی افزود: برخی تفکرات خواسته‌اند بگویند قرآن هرچه از تاریخ دارد واقعی نیست ولی ایشان زبان تاریخی قرآن را واقعی قلمداد کرد و به پای این دفاع جانانه نیز ایستاد.
این استاد دانشگاه بیان کرد: توامان‌سازی مطالعات علوم قرآنی و تفسیر در شیعه و تبیین این مقوله از کارهای دیگر ایشان است؛ شاهدیم بسیاری از افراد در تفسیر قوی هستند ولی در مطالعات قرآنی عمیق نبوده لذا در برخی جاها با یک بال حرکت کرده و با مشکل مواجه شدند.
وی تاکید کرد: ایشان محوریت فقه بر قرآن را شعار داد و تبیین کرد و این نوآوری بزرگی در حوزات شیعه بود؛ زیرا در حوزه معروف بود که قرآن ۵۰۰ آیه احکام دارد همچنین از سوی برخی بزرگان خرده گرفته می‌شد که یک مجتهد می‌تواند بیاید و سطوح را طی کند بدون اینکه به قرآن کاری داشته باشد.
وی اظهار کرد: علامه معرفت معتقد بود که به یک اعتبار همه آیات قرآن، آیات الاحکام است و مبانی آن را تبیین کردند؛ در مسئله ولایت فقیه، می‌فرمودند ما کجا گلایه کنیم که وقتی فقها به بیع و ولایت اب و جد می رسند در مورد مستند ولایت فقیه به دو روایت مخدوش اشاره دارند و می‌گویند پس ولایت فقیه قابل اثبات نیست در صورتی که آیات متعدد در مورد ولایت کجا می‌رود و چرا به این مسئله فقط باید نگاه فقهی داشته باشیم.
این محقق و استاد دانشگاه تصریح کرد: باید قرآن را در جایگاه شایسته خود بنشانیم و محوریت قرآن بر فقه را تبین کرده و تحکیم ببخشیم.


http://iqna.ir/fa/news/3666313/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%E2%80%8C%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B3%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF